Tuesday, May 19, 2015

5 18 2015 Target List to Usable Primers

Last week with the guidance and assistance from Steven, we turned the Oly Transcriptome V3 into annotated list of possible genes for qPCR investigation. You can see Steven's notebook about how he discerned which genes would be useful for our study. The list which contains sequence ID's that relate to the Oly transcriptome V3 Fasta file.

Being a fool I decided to try to hand search the fasta using wordpad and the list of ID's. Each ID took approximately 5 minutes or more to find in the document. The fasta was so large that it was nearly impossible to scroll through because it lagged my computer. So I decided to find a coding way to search the file quickly.

First I attempted to find a way to do it with python as it seems like a quick way to write a few lines of code and produce a good output document. The samtools package contains a function called faidx which via extensive research seemed like it would do pretty much what I wanted by search the fasta using the input sequence IDs and produce an output document with the related sequences. Sadly because I'm on a windows machine, samtools is a nightmare to install and I couldn't find a good work around. Normally I would then port everything over to eagle and run it all remotely which is pretty cool and easy to do. Instead though, Ryan Waples suggested I look into an R package called SeqinR (Seq in R, get it!).

I'm a much better R programmer than I am at python or perl. The other nice thing about R is that it works on all OS without needing language specific dependencies. So I popped open R, installed the SeqinR package and began playing with my data. At the bottom is what I did in R to search the fasta using the unique sequence IDs.

There isn't a good way that I've found to produce an output document from the list function in R. Instead of figuring it out I just cheated a little and copy/pasted from the command line output to a google doc.

I then reviewed this video by Steven on how to make primers
Following his example and doing some reading on proper primer design. I took each sequence into NCBI Primer creator to develop primers for each sequence. I copied the sequence into the input field and select a product between 100 and 400 bp and disabled the specificity check for the primers. These options are highlighted in the image below in yellow. 

After hitting "get primers" I was lead to the next page with a list of possible primer combinations. From these combinations I need to pic primers that would work well for qPCR. From my reading on qPCR primers I chose to primers based on the lowest Self Complementarity and 3' Self Complementarity values to reduce the possibility for primer dimers. You can see an example of this in the image below. 


Once I selected these values I then copied the FWD and REV primer sequence and product size into a google sheet to create a list of primers to order. You can view this list here. From this list I'll order primers and then check them via qPCR to determine if they produce interesting results. Hopefully we'll see some cool differences between populations using these primers.
seqinrnotebook.R
##install.packages('seqinr')
require('seqinr')
## Loading required package: seqinr
## Loading required package: ade4
olyv3<-read.fasta(file='C:/Users/Jake H/Documents/FASTA/Olurida_transcriptome_v3.fasta', seqtype="DNA",as.string=T,
                  set.attributes=F)
targetlist<-read.csv("C:/Users/Jake H/Documents/GitHub/Resilience-Project/short-list-olyo-v3.csv", header=F)
olyv3[c(which(names(olyv3) %in% targetlist$V1))]
## $comp6939_c0_seq1
## [1] "tggcgctggaaaatcgatagtcaagagcctgtacttcagtatttactttggacggggttaactagtccctagtgaccatatcgagagtgaatatgtattcaatggcaggcatacaacacggtagaagattcacgtcggattagcagatatatcattaaggacaattgttaccgccctcactgattacccacctttgttttgtgagcaaacatttattaagcaacacaccgccctacgccagaaacaaccaagattctatcatctatacaaaatcaatgcaccctgcgcatgtcacaaaacgttgccatgattttataatcatgcgacattaggaggcatggctctccacatgtaaactctggatcggggtaaaaaaaatctttttttaaaaagcaggaaactatgagtcttgtgtgcggattttccggacatattgaccgaaatgaaacgaatacctcaaattgctcaacgaattgctctactccaaattgggtgggcacggctctcatgagctggattagtacgaaaaatgtagttaattctggagtgatgtttgcctgtggattttttgggaatttgttagctttaattgtgttaataaggtctagtaaggaacagcgacggacgattttctaccgtttggttgctggactgaccatcacagatttaattggcaccaccttgacctctcctgtcgtgataacagtgtacgtaaagagacgctggatagggggcgacttcctgtgttcttactttggatttatgatgatcatggcgtgtttctccacgatgacaattgtatgtgctatgtctatagaacggatattgtgcataagacacccatatatctattatacccgattatcgaagaagcacgccaccattattttagcatcgtgttgggtaacgtctgccattatagcttcgttgcctcttttaggatttggggaaattgtcagaaaatacccaggaacgtggtgttattttgattattactcaaaagagccgatccatatagtatttaactatttcatcagtatcttagccatgagtattatcattgtgaccatttgctgtaatttgacagtcatttataccattctaaaaagcagacggaaacagggaatactccggaaagaggacggtacttcacgctccatccatggtgccagcaagcgttacgcagaatgtcagatgctgattcttttggtagggatcaccatcgttttcacctcctgctacactccgctatacgttcgagttatcatgaatcaaacaggcctcgtttgcaataccctcttggacttacaactgatccggctagcctcttataatcaaattctggatccttgggtttatatactcctccggagagaactcttgtggaagataatatctggcgtgaagtacatttgtaatcgaggtcagacagacctaaattcattaccccagaaacaatttgacgtagacaatgccaactgctgcgtgttttgtttccactgtttgtgcgaccctccggtgactgctagacagcgatgtgggtcaattttctctcaggacggccaatacatacatgcatgtccaggaagaagcacaatgaacgcctctagtttttcaaacctcaaaagcacctctctgacttctttgaacggaaggcaatcgggccctctgcgagtttgctctgcgaatgacgtccatatgctactgcttaataacacgctgaagaaacatggagtgacaaagagtacaagcacacgttttgtggatgacattgagaacgactgattcattcacaaatatttttacacgtgtttcatttccaatcaagtgatgtacaatcaatatttaaggattttatatacatttttactacttattagccttacaatttttcatactgtatgtgttatcatgtttatctaacattccacaatcttgaatgcgagatcatatattttaacactgatgaggcaaaacaacgtacatgagattactagaggattcccatttttattggcttgctttacttttgtggcaaccagtacatgtaccagtggattttttcaaattttgttgttgtgtaaaaaatcaacatattttccttactatcaaaactggca"
## 
## $comp7183_c0_seq1
## [1] "aaattgacattaagggattatacgtgcaacgagtttttcattaataagtaaacgattatctcttttgaccggaacatataatgaagttttcaagaccaagtatttaaagtgttgttattttcaccagaaagtttaaaggaatcggagtgcagttagacgaggacagcgatactatataagctggaacttattaatacacacgtactctcgtctcagtataaaccacctgttccaccataaacatgatttattaatacggttatttaaaccttatccggttgagaatgtgtgtgcaatcagagctattttcgttgaggagcaaatttagaatcgggatttactgactgaacaagcggttgggaaaacaatctcttgcacacaaggatcatttactttcagtctatttggaatttatagaagaatgtgctatgacattaaataggggaattaacaaactaatggaagaccgtgcaggaaccaagctctatattcgtgcattttcacaatgagtttctgtcgatttggttttctactgttgctagcgtgcaccgggctggctggatcgtcatcgccttctcttctagaatcggcttttccttctcactacgacgaaaatcgaagaagagaaataatacaggcttttgagaaaaccttcttgcatctgtttggattgaaggaacgaccaaagccaaagaaagacacttttattccacaatatttgttagagttatatgaaaaacatagcgaggacccagattctcttggagatagcgtcaatgtcaaaagacgaggcgcgggttccgccaacactgttagaagttttcttcataaagaattgaccactgacgtcattagtatggcaggatgcggggagcacaactgtgcccatttctacttcaacgtatcatccattcctatggaggaatcattaactggtgctgagctaagactctttattgatcaaaataacgacacaaaaaatccagtcggaaacaggaaacagtttagacataaaatagaaattcacgaggttcttcaaccggaaacccaacattctgaagccataactaggctgctggatgtgcgtcacgtgggaggaagaaatgcatcttgggaatcttttgacattcacccagcagtattaaaatggaaaaagaatcctcatttaaaccatggattaaaagttcgtgtattacaatttaaaaacaaaccgtccacagactccattaaacatgtacgtttacgacgtgacgtagatagtgtggaggaagagaggcacacgagacctctgttggtgactttcacggacgataaccgtgggtcaaggactaaaagatccaccagtgataaaacaaaaaaaggtagaaaaaataggaaaaatagaaaaaataaaaagcgaaggagaaatagaaagaaaaacaatagaaagaataaaacaaagaggaaaaagtataacgaccagtgtcgcaggaaggagttaaatgtagattttaaagccgttgggtggaacgattggatattcgcgccacccggctataatgcgtattactgtgatggttcatgtcactggccttatgatgaccatatgaatgtgacaaaccatgcgatagtccaagacttagtgaactctatagaccctagggcggccccgaagccctgttgtgtacccacagaactcagttcgctttccttattatatactgacgaacatggcatagttgtgctgaaggtctatcaagacatggttgtagaaggatgcgggtgccggtagccatgataactctttaaattgttattgttatttgttgtgatattatttatttgcgaaaatggatgaaaaagtgtgtgtgttccgaaatatggctgttcggaagttagcttcatatttgctcatttccaatctcccattcattgacaatcatatcattattttcattttgcataaattgcat"
## 
## $comp7220_c0_seq2
## [1] "gagaaaatggcgtcaacttttgacaacgtgcaagtcgccgttctcacagaaaagtacaatttcaagtttctcacagatgatccgctcattcttgatatatcacaccaaggagactgtgttatgctccagtttcacaaagacaaagttcctgtacacaccttgtcagtaaacaacgacacagaacatgccaggatgggatcacagagtatcatcttcacacgagacaaggacacaacactggtccattttcctagtgttcacaatatgaaacagtttcagtttcgactgaatgaactgaaagatggattaaaatctgtcttcagtgatagaacagatgcagcctcagcagttcaatatttccaattttatggatacctctcacagcaacagaacatgatgcaagactatatcagaacgtccacgtaccagagggcaatgctggcaaacttaatagatttccatgacaaggttgtgttagatgttggtgctggatcaggaattctgtcgttttttgccgtccaggctggagcaagaaaagtgtacgccatagaggccagcagtatggctacacactgtcagacactggttgcacagaataaattgtccgacaaaattgttgtgatccctggtaaggtggaagatgtggagatccctgagccggtggacaccattatatcagaacccatggggtacatgctgtttaacgagagaatgctggaaagctaccttcacgccaaaaaatggctgaagcccagaggaaagatgtttccttctcagggagatttacatatagctccgttcacagatgaagccctctatctggagcagttctctaaggctaatttttggtatcagcaatcattccatggaattgatttgtctagtttacgcagtgcagctgtcaaagaatacttcacacagcccattgtggatactttcgatgtaaggatatgtctggcaaaatctgtcaaacacaccgtggacttccagacggcggaggagactgacctacacaacattgagatccccctcacgttcagcatgcacgagtcggggctcgttcacggtctcgccttctggtttgatgtggcctttttgggatcagtagagcctgtttggttatcaacagccccgacagagactctgacacattggtatcaggttaggtgtctggtggaaacaccggtcctcgtcaaacaaggacagactctcaatggaaaatgtgtgctcaggtgcaacaaaagacagagttatgatgttgatattgaactgaacatcccaggaacaacctcaaagtccacaaacacactggatcttaaaaatccattttttcgttacacgggtcagacaccacctgctcctcctggggtcaacaactcttcccccacggaaacctactggaataatctggcgacaggccagactgtatacatgaatggactggttaatggggacaccaatgctgcacagcttctaagccaccagggagttattcaacaaaatctcatcccagtctgtacgttgatttcaggtttatctgacccatcccaaagactttattgaatactttacagaacaacagatttttacattacagaacaacagatttttatctgtttatttaataatgaaatacttgtacaatgtatatatgtgtatgaaaattttctatcaaataaag"
## 
## $comp8243_c0_seq1
## [1] "atcaaccaaagacgaatttatagactaacttcaacgaaattaccaaattgttttccattgtccatttacagaacagataatacatatcaaactgaactatagctaggatacaatatacggcattaagttacaatcatcataaaaatgagaaaccacgcagggagaatggtggtcagcctaattctaacattggcgctgctaactgccgccgcatcaacgtcatcttccgacgatagggcggatcccgtgataggaatagacctgggaaccacatattcttgtgttggaatattcaaagacggccatgttgaaatccttccgaatgagcaaggaaaccgaataacgccatcttacgttgccttcgatgctgatggcgacagacttataggagacgccgctaaaaatcaactgacgtcaaaccccaaaaatacaatctttgacgttaaacgattcattggacgagaatgggacgatccaacagtacagaaagatgtgcaatattatccgttcagcctcttgaagaaacacaacaagccctacatccgagtacttgtaggcgaacaagaaagagtgtttgcaccagaagaaatttccgccatggtgctggggaaaatgaaggaaatagccgaggggtatctgaagcaaaacgtcacgcgtgctgtaatcaccgtcccggcgtattttaacgacgctcaacgtcaggcaacgaaggatgctggtacaatagcagggttagaggtgctccgaatcatcaatgaaccaaccgcggctgccatcgcttatggtctaaacaaaaacggaggagaaaagaccgtcttggtatttgacttgggaggaggtacgttcgatgtgtcgcttttgacaattgaccaaggagtgttcgaagttgttgcaaccaatggcaacaaccatcttggaggagaagacttcgaccagagagtaatggatttcctgatcaagaaacacaagaaatctacaaatatggatttacgaaaggacgcccgtgccctacagaagttacgccgagaggtagaaaaggccaagcgaacactctcctatcgtcacgaagcacgtattgaaatagagtctctaatgaatggcgaagacttcttttacactctcacgagagccaagtttgaggaactgaacatggatttattccgatcaactttaaatcccgttaaacaagttctgaaggacggtgatatgaaagcctccgatgttgatgaaatcatactcgtgggcggatccacacgtattcccaaaatacagcaacttgtcaaggaattcttcggcggaaaggagcccagtcgtggtgttaacccagacgaatcggtggcctatggtgctgctgttcagggggcagttctaagtggagcagatgaaactggtgacgtgcttgttgtggacgttaaccctctcaccctgggaatagagacagttggtggcgtcatgactaaactgattccacgtaactcccccattcctaaccggaagtcacaaatattttctacagcagccgacaaccagccaacagtgaccattcaggtattcgaaggtgaacgacccatgacaaaacataaccaccttttggggacattcgagttgactgggataccacctgctccgagaggagttcctcaaattgaagtcacttttgaaatagatgcaaacagtattttgacagtatcagcagaagacaaggggaccggaagtaagaataagattacaattcaaaatgacaacaatagaatatctccggatgaaatagaaaaaatgattaaagacgctgaaaagtttggcgacgaagacaaaaaagccaaagaaatcattgacgctaagaatgaactagagcattttgcatattcgcttaaaaaccagttaagtgataaagggcaactcaaagataaactcggtgatgaagataaaactacaatccgagaggcagtggagtctacgattggctggattgagtccaatcctgacgcggaacttgatgatctcaaggcaaagaaggccgagttagagaatatagtacaaccaatcacgagcaaactttaccaaggaaatccaagttcaaaggccgacgaccgagaggggctttaatgaaaggctttcctttatacaatcggctgggccctgatctgtgatattgataagaaaatgtcccgtcactatttattgccatatctcatttatatcattccgtgcaatgctgtacattgttgattttattgtttgttcagtattttttatattaataaataaaacggtgaa"
## 
## $comp9280_c0_seq1
## [1] "ctccgggctccaatcggaactcctcggaatgctcgtggcgagttccgatcgcttaggcctacgcgtacgtttgcatgggcatgttttcaaaaatttcaaaaatttccacagtaaaagtattagtcaaaataatttcttatcaaaaatgagcaggtgctaaagctttcttagcgaaaacttttattagatcgaagagggaagtatatttatgtaggtcagttggccttcctaccactctttgaaccagccttaccaggattaaaatgtcagatctaaatagttccgtgagatcaaaatgcagaaagctcttcgtagcagccatcgattttggaactacttactctggttatgcattttctgccacatctgattggtccaaagttttgaccagtaactggacaggagggaaggttgtcactctgaagacgccgacagctctgctgctggattcagacaaggagttcatggcatttggatatgaggccgaggatcagtatttagacttggctcgagatgacgaacacgaggattattatttctttcatcgatttaaaatgattcttcattcagaaaaagcaccaatcagtcgaaaaacaaagctaaaggatgccacaggtaaagaaattgaagctataaaagttttcaaactctcaataaaatatcttgtgggggacttgatgaaaactttgagaaacagctacccggatttaaaggactcagatgtggagtatattatcactgttccggctatttgggacgatcgatcaaagcagttcatgagggaagctgctcgagaggctgggattgacaaatcttccttgaccattgccttagaaccagaggctgcatccattcattgtcagtatttaccagccaaaaacctcaacctgtccacttccaagtaccttggggagcttgctgttggggacaaatatttagttgccgatttaggaggtggcaccgcagatataacagtgcatcacaaagttgatgacggatctttggaggaaatgatggaagcaagcggtggaccttggggaggaaagtctgtggatgacgaatttgagaattatattcaggaaattattggagaaaaatccatgaaggagttaaagaaatcctgtttcgatgattacttggaactaatgaggaacttcgaattcaagaagagatccgctaagcctggaaaagaaggcaatacacatctgtctgttccactgggtcttgtgcaaattgttaagaaagacaaatcacgaaaatctatggagaatgccattgaaaattctccacatgcaggaaaagtcactttcgagaactggaagttgaaatggaaaaatgaagatttccttcggttctttgaaagcacaatcaagaaaattaaagaccatatacggacaatattgttcgatagtgatatgggaagtgtagaaactattctaatggttgggggttttgccgaatgcgaagtggtccaaaagtcggtgagagagtctttcaagatgaaacgcgttgttgttccagaagatgctggtatttctgtattaaaaggcgccgtatattttggacacattccagatgcaatatctagacgaacagctcgatatacgtatggtatccaaagctggcccgcattcaacgcaaccaaacatcccgaaaacaagaaagttgaagtgaacggtaaagctagatgtaaagatgttttcttcaaatacataactaagggacaacatttaactgttggatatcagaaatcacagatttttcaagccttaaacccgaaagagaaaaaactggagtgtgcaatatacatctccgacagcaaagatccccaattcgtagacgatcctggatgtcatcgacttggcgttttggttatccccttgccggatctaccagatggcgcatcgatcgaattagaggaaagtatgatttttggcgaaacagaattgcaacttcaagctaaagatatatactctggaaagtcgtacgaagtacagttagatcttttagcagaaccttcagaggagaccgattagagatacagtattcaatatgaatttacacaatgttggagatttacgtgtctaacttagaattggcgagtttttgacatactaaaggcagtaaagactaataaatgttagctcattagaccaaaatcgttcaaactaaatatgtattcatagtatgcatgttctacctactattagaatacattgattgaatgtgctctatgtgaaataaatgtattaaatgttaaaacgtactgtttgtagtttgtctttcccatctttactagacgtattgttatagaaaattatttaaatgacgatgcatacaagaaaagttgcacattgtttattaataaagtggggtcttggtggagtggaggatacattgacttcacaattgttagaaaaatctttagagatgttataatccctaccctcaaaattgtaccttggaaaggggaggagaaggctcatattcctttactacataggtttaattcctctgttcaagcttaaatttgtaccattcaattctaatatg"
## 
## $comp9524_c1_seq1
## [1] "aacatactaagttaaattcagctcctacaaatgaagttgaaataaaaattttcagctataaccaaatagtagaaacattaatagaatccaggacaatagatgtgagtagagatggctgggaaatatttgacattacccaagtcgtcagagactgggtcgataacccagaattaaataatggagtagaaatttatgcaggcggtctcaatgccggtcaattactttttccctccgtggatgtcgcagaaagaaagagctcaaaatataatagaacagcaaccagacacaatgttgtggtaccaattctggaaatgaagactcatgaacgttcgatattaaaacgtgtcaaacgacaaaataacattgagaggagagattgtgtcaaaggggacggagaaagcagatgctgtcgctttacaacgacaattgacttcgctgatttgggctgggacgactggatactcgcaccacaacattatgaagcgcattattgcgatggaagttgtcccgatcgctttaaaatggccaacacgttcgcgggaatacaggccagacttcacgctttatatcctagcaaatttccgaaaccgtgttgcgttccatcaaaacttagcccacttacaattcttcataaagacagcgatggaaaatatcagttcacggactatcccgacatggtcgtcgaggactgcaagtgcgcatgacaggaaccttatgcttatttgtgaattatccttttgtgttcaataattaaagccaaaaacgttcccgactttgtgtgtcaacattgctttgactcaacttcatgctcgcacaaagggtaatgaatgtaataactttcaaaatgctactgttaaaaatcgcgcaagtcaacaatctactcaatgccttttttactttgttatttctatactctgctgttgagttccaagatggctgtgttaatttcgttagagggacaatttgcaagcccagtaaaaagcaacgatccttttcgtaggtgatattttacacaagtcaattactatgtggttttcgcatatttttcgcaaatgtaattttttttatgtgttcaaacgtacaagagtctatatctttactcgtaaagagcaatgaaagtgcatatggaccaattttcggagaccgaagagaatctcatgtttgtgcacgatatctgtgatcttgatatgcgtgtatttatatgtgtgaatgttatatgaatgctatatgtatgttcagt"
## 
## $comp9638_c0_seq1
## [1] "ttccataagcctcctattttattgtcaaataaatatgtttcctttccaaaatgaacaaacatgatgtagaaataatcataagggccacatcctttcactaacaattgacatcatattgacactttatttcaactttaaataccagtaaatgtatgtacacaaaacagatttctgacagaaatgaagaaagacggtatcttaaggtgtagaaatttgttcatccatgaacagcatttccagtgataccaagtctgtgcacagatacaaagtggtcataaccgctttcaatgatgactctcatgtgagtggctcttttattgtttgctgggaattcctcttgctgaagagaattgtctgtggaatcgagctctttttccaacaagtcttcaaaatttgttggatcagtttctttactggtttcaaatgatattttctttacattacaacacgctatttcaatacgctgtatactcatcatagaaggaaaggtgatgatgaattcttgtgggaaaagaccagtagatgcccaaaatgtttcctggtctccgtcaatgatgttttcaggtggatgattcccatcactagaagtcgctaagacaacctgcgctccagcacttttcagagcaacatcaaacatttcaatttgcaacaagttcccctggcgttgatggcaacaaaatatttcatcaatgttatttggg"
## 
## $comp10127_c0_seq1
## [1] "aaaataggaactacacaacaacgcggaggtaaatatcagggtcaagatggaggcgatagcgaaacatgatttcagagcaactgctgatgatgaattaagcttttccaaaactaacattttaaagatcttgagcatggatgatgatcagaactggttcaaagctgagttagatggtaaagagggatacgtaccaaataattatatagaaatgaaaccacacccttggtttgctggaaagattcctcgattagaagcagaaagacgattattggagaaagactgtcgagggaactttgtccacccagacggggcattcctgctcaggaatagtgagagtgccccgggggaattctcaatatcagtaaagtttcaagaaaatatccagcattttaaagtattaagggatggagcagggaaatatttcctatgggttgtcaagttcaactctataaacgaactgatcgaatatcatcggatgtcatctgtcaatcgtggacagaccattgtactcaaagatatggcgactaacaggggaaagaaagcgtcggcaatgtacgaattcaaaccagaaaccgttggggagctagcactcagcagaggtgatatcataacagttctagaggaagtggactgcaactggtggaaaggagaacgcaacggcgaggaggggttgtttcctgctgcatatgtcaaaaagcttgattgacctgcaattgtgtcgcgaatcttgcttgtggaaaattagcttgaaaaaaaaatcgtttgtaatgtcatctttgatcgggacaagcttctcatcctgtctattctgatggattggtccagtatgtcagcgcagtgtttgatatatattggcactcacgaaaaaactactatttgttagccatagtgtgccagccttattacgtatacccatcttctaactgtgtaccacgggagaccttccgtcagtagtctcagaaaacgattctctttccaatcaactagttataaagattttttttttccaaaaagatcaaagatgtacacatgtatttgtataaatttcattttcatatatagatactcattgtacataactgaacattttgcagaagtatatatgtggcttaattcatatttttaagcatttctgtgcaagataataagaaagctcttcatttgaatagaagtagaataggaccataaggtacaggagagaaaacataacaatccaaaagaatcgtgtcctcaaatgtgagaacttgcaaattgcttggagattcaacaagaaaccatagacaccattaggagctgttggacgtaagcgcagtaacacttcagacactgttgaagctgcaagtagatctgatgacatgagaattatagatttgtgtgtataaccattttgaatttctatatcctggttctagaataatatacattctgttggaagttccatatactaattttcagttatggttatattgatgcttgaatggtctccttattcactaaatatcaaatgttctgcgtatatttttttaatgtgtacaaattttagatgtatgttttttgaagggattcttgcataatgatttgtactcagagactgaaatctgtatggaccggtttgcggtttagtaatttccaggcatagattacagaggctaatgatgagttattgattgaaatcgcaggttattgacatgtttatgttgatgttgatgtatggatatatatatttatatactataactacaatttcttgtgatcttgtttttgtactttcactttcattcttaaaaacaattgcatgactatcttcttggcatcaaacaagttttgaaaagacaaccgctttcacattctttctgcagtttgtgtggcaattttgtctgttaagctaatatgatgctttaaatttctgcgttcttcctctaaacacatatacttccaatgtcattatgctggtcaagacatttttgcacttaatagtaatataacttaacagtggcactggtggtatatgagttagtttctgagaaacagtgtgtcctctgccatattttatgaaatgttaacaagattgtcaatatgtcatgaataaatttagcaatttttaaaaaaaaaaaaaaa"
## 
## $comp10930_c0_seq1
## [1] "gaacagagactgcaaaagacaagaaacaggccgcagcagccctgctccctctagcggagtttgttggggccaccgtgtcagcgccgttatttttggccctagtggcagcctacgggctatcagctgttctggctcaccacattacacaatcctcctccgacagccattcctgtgctaataatcggggctggtgccgatcgcaatgtttctctcacgaatacgttgatcactaccacagtattgtttgtgggttttacgtatgctgtagaccaggcaa"
## 
## $comp16251_c0_seq1
## [1] "agcagcaatcaattcagaaacaaacattcattagcaaatgtactgcagcagcaatcaaccacggaaagaaacatggacactggtttctaataaaaacaccaatggtaaaggtcttgattaaaaccgaaacaagtgtttgtggcatgaaaccaagggcgaaggcagtgctagctccaaaacacgtgaccactattttactgtaaaaagtaacaccggttcttgttaataaatacatcaacaatgttctatgtggaaagagagtattgcatctcaatcaacaaattctaagctccaaacgggtttgatagatttgtgttttggaactcttcttataaaaaaaaataaataaataaataacttgcagtttttgtcttaccaaaatcacttaacataatttacagagagatgcaaacgtttcacattaaggactcgtgggaaatggtttgttacatataataattactaacatacatgaacaaaataacaatgataaacatactattaatttagcagggccttatgtaagcgactaaatgaccggggcatcacttctcacgttcggtatatgacatcataatacgtttcacaaacttacaactaccatctatagttggtcaaatgaattaagaaggtctaacacatctccatattataacgttgacctcgttttgaaacactgaatgaaaatatgcatatttgcaatacttatataatccttaaaaatataattacacgtgtacttagccgagtgcgtaaccgagcccactactggtgtgtaaatctacaattcggatctaacagggcttctattcccaaactttctttcctccaaaattgtgtttttccactaaatggtaaacaagacagttttcaagtttaaaatagcattgtgcatatccttcatttctcaatccacagaagatttttcaggtgtgtcatccctccttaaaatacaggaccgcacgaaatgaaaatctcccatacagtgaataaaaaaatcgaccctgggctggtacggtatggaaggtagcatgtaaccatagtacaataacaaccaatatacaatatggaacagtaaaatgtttacaacaacgataacaattcattctctatggacctaacggggggagggggggggggcattgatcaacaacacaaaagacccgtaattcttcgtacacactcgggagatttctattttgtgcatggctacagtgagttacctacaatcctggatacattagcactaaccattagacactaccagctgcttgcactaacgtagacagcgaagttatacttcgtcaggatacagcgaaacaaatatgactggcaaaggtacaaaagaattccccactgttaccagtgctattcggctactaggatatatgttcatgttattatggcttctttcacaaatccaaatgctatggtacactttcccaatggcaattacctatggcaacagtagaccacggagaaccaaggtttcctactataacatcaaccattgaattactggggagacaatatattgtttaaaaacccttggatttcacgtatcggtatcaatactacaaattaaaatcttcagttatatacagcacctgtgaagtttaaaacactatgtcgaggtatatataaatatttttccatgtgaatcgtttcagctataatatgactgtccctcattaaacaaatccaatagctgcggaggaatatcaccttggtgatctagtcggatgcacaacacgcgctctgcatgacgggtactaatagtgcgcagatccgtcactttcatcagtatcttagcccagtgcactggttggtgtgggcgtttggtcgctatgtaacgtttaaatgctcccagaatggaatcctgaagtttttccacagcttccggttcctttaaacctgaacgatccgactgcatgagcaacacagaagcaagtaatgcgagctcagttttatccagttttagtttagaaaggccaacagcaaattcaaatattggttcaacaaggagacctaaaccttctgatttgagttgtgatttgtgtagacagacgccattatgcatggttatggtctctttttccggatcgtaccgacaggcggcacgcaaacacatgatctccatgcagcacgactttaatagcaggatctggtcgtccacgaacaattgaataaatcctggtacatttttggcaaattctacaactttgacaatagagggcgtcatggcttccgctaactgttgccaagcttcaggatctgaggggggtaagccatcttgggtagcagactctttcattggcactttgacaacagtttgttcataagctgacgtaacttccgctataatcgtcttgtctgtttctgtcagggtgtcatggttacacccttctgtcggctttggttttactttcatagtctcttgttttcttttttctctattgtcttctatcagtttccgtttggcttttctttgtttttcattcaaaacaagatccgttgccatgccaacgtttaagcattttctaaatctacactcttggcactggttacgagagtttttatcgatcgaacacattttattccacttgcagtgatattgaagattcttctgtattgtgcgacgaaagaagcccttgcagccttcacaggtcatacatcgataatggtatcctgtggccgcgtcaccacaaacaacacacggctctggtccattagtgaggtccatgtagctgggaatgtagggagtccctttcctcttgttggccgccgcaagatcccctccccccgcgtctgacgaagcctgtgacgatgaaggcgatggcgaggagttaaaagcactgatgggagaaggcatggatgagttgtccggactggacatggaaacagaggacagtccagcatacgatttggccccagcttcacagacactatcctcactcggcgatggtctctgtggcaacactgcataagatggagtaggtcctgttggcatcatggcagattgaaagtatggcaaaaatcctcgattcattccgtccacaaattcattctcctcactacctaactgaatgtccattgtgaaaaactaaatcgttcaaggtaaatgtgtagctgtttacactcacgaatgatatcactacctatccacacaatccgaaactgaccaactcaatgtccgttctcatcgatcgagagtttacgccattaataaacacacatgtaacattgttcattcgggttgaatttcaagggggtggtggtggggaatattctatatccttgtttactcggcaccccacatttgtgcgtctacgacatggtcaacaactatagaatgtgactagccgatgtgatgtaacgccccagcagttcaacgctggtcggatccactatagagcgaaggggaaatagcatttttcctgacctgatcattcctcgactttctgtcctgattccatgcaccatacagcctggtcactgttat"
## 
## $comp16752_c2_seq1
## [1] "gaatatcaaaacgtttcgctctttctttgtctcaccggctttgtgcttgtctaacccataagcaattgcagcggctgttggctcgttgattattctgagcacgttgatgcctgcaactttggcggcgtctttggtctcatgtctctgggagtcgttgaaatatgcagggactgtgataacagctcctcctattttctgaccgaggtagtcctctgctgtct"
## 
## $comp19002_c0_seq1
## [1] "atttagacagttgcgtacctttgatcttgaggatcccgccaacaccgaggaggacacgaaactccgcccacagctggaactttgtgttgcgaaacacatggcaatttggcttggtatcacccttggtttcaatgggatcattctgctgtttggtatatttctaaccttcgaaacaagaaaagtgaaattagaaaattataacgactcccgattcgttggaatggcaatctacaatattacggtgcttggttccattacagtaccattatgcctcatcatcagcaagcaacatgtagcaaactttatctttgtggcaggttgcatccttctctcttgctatttgtcaatgggtcttctgtttcttccaaagatattacatgtattgcggaatccagaacctgtccgagatgaaagatttctagatgatttcgggaccccaaggggagaggtggacactatccatcagagacttatacgtgaaaatgaagatttgaaaagacgtatacagatgatggagaacagagtggcattgttgaataaacaactgataaataaatcgtataaaagagtttatctatcagctggtcatcaggagtgtggtgcacataaaagcagctgattgacttaattaattcggcgtttca"
## 
## $comp19571_c0_seq1
## [1] "tttttttttttattaagagactacatttattgttaaaataagatacttgcacaaatctaaaatattacaaaaagacaacacaatgggggacacctgtataaaaaaaacttttgtgaaagtcaagagtttcaagatttgaacagatagaaataagacagtccagaacaagaatacataaaaattgacatatttccctgactattcatgatagaatgaccagcatggttcaatgcaagaaatcaaaagtgttaatcaagaaaaccatggaattaactttctcaatcacatttctatgcatgcatataatggacattatcaaaaccaacgactgttgatctgcattaaataagaggtgtcttacagaacataaattaaaaaaaatccaatgacaaatgagccacacaatgagaatttgtctggaatggaaactaaattaccatgccatgtcctgaaaatgtctgctgcattcacgataaaaatttcaatgtctatatgaaagtaagtttgtgtgatgaaacagaaacgagatcatgcacgctctcctcgaatcctcctagccaactgaatgtctttgggcatgattgtgactctctttgcatggatggcgcacaagttagtgtcctcaaataatccaaccaggtaagcttcactggcctcttgcaaggctccaatagctgcactttggaatctcaagtcagtcttgaagtcttgagcaatttctctcaccagacgctggaaaggcaacttcctgatgagcaactcggttgatttctggtacctacggatttctctgagggcgactgttcctggcctgtatctatgaggtttcttcactcctccagtggacggggcactcttacgtgcagcctttgtggccagctgtttacgaggggctttacctcctgtacttttacgtgcagtttgctttgtacgagccattctgtcaaatttacttcttacaccgactaaccgatccgacgtttgtgaatattttaactcttgtcaagtttgtatgttatatt"
## 
## $comp20292_c2_seq1
## [1] "tggagatgatatggagcgagaagttttggtttcccgagggcgtgacatgggcagagttacagaatgtgaacccaaaggtgtacctcccacagattgaagatatcggatttttatccatatttgtcggtctcctcctgctaatcacacgatttctgacggagaggttgttagtgatacctttggctaagtgcttgggagttaaagttagaaaacatctgcatcttgcaaaagttccggagttagagcagctttacaagtcaaagaaaactgatgtcaaatctatcagggaggttgtgaaaaagacggatttatctgaacgtcaggttgaacgatggctcagaagacgggtcaagttagacacgccaagcaccatgcaaaaattcaccgagtgcagctaccatttcttattctactgtgcgatgtttttctatgggctttacatactctgggataaatcttggttctgg"
## 
## $comp22144_c0_seq1
## [1] "tatctgatagctcgtgtagaaggaaaagtgttcacaagctattttacatcctccacccctctgggatccaccataacattaaagaaaattattggatcctcctgcctcaacaatatatgcacatctacaaatggttatgaaacactgcacaaagtttcaagtttatcctataagtcattaaggaggagaagacatacttttctaaagtatggccttgttagaaggtatacacatatgaaatatgaaagccctagcattgaacattcaaaataaatggccaaggttaaagtttttgtagacaaaatctccaatgcaatttattaagaaaggaatcggtttaaatgccatttgttttcagtgacaatgtacagtggttcatctgataatgatcaaattaactgactgcttccaatattcatacctctcagatctaaagaaaacagtattgtttaatacatttcttaataacatctaattctgccatcaaaagcttgatctttgatcaagtgttggtaacaaataaatagaataagttatcaagttacatggatatgtggacacacatgcactccttgtcaactcccctttttctgaagatgttcagtctgagtcggtgtaagaacgagacttacaatcactatacaattttttatttccaattcagttttgcatgcactctgatgttgatccatttcattttttctttctttcttctgtgcatcgtggacagaaccatttacctttgggcttcaccgtcaacccaacacaagcgaagtggaaccactcaatggggcaatccgggttatcacagccaatcatttcgccataagacacttggtgacaaagacagtaggttggttcattgggatcaacaggcatgtccagaacatctgaggggtgtgtgatggacaatgtcgacaagattggtattgatgataccacctcttctggaggactttgctggcctttcttctttttctttttgggaatttcatcatcatattcttcctttttccttttctttttgtctttatctttgttctttttgcctgaatctgagtctgctttgagcttagcagctgagctcttgtctttcagatctgcttcaaaccttgccaagtcagcatctagctttcgtatatgtttgtcaaccatttcatatgtctgcatggctagctgtactttgtcatcaccatattccctgcttttggagaatttgccttctatagttgttagtttttgggaccgtttctctgatgacattcctctgacattttttaagtattcttcagataagtggtcaatgtctttcaaaagatcttgagtgcgctggtctaaatctctcataaggttgaagtttctttgcaactctgtgggcaatgtttcaagactgtccaagtagtgttccaagtacattgctgtcgccatatttgctgtttaagagg"
## 
## $comp22403_c0_seq1
## [1] "gatcgccgtatgcgcatgtttgtttatttcgacaagcgacagcgacgtccacggtccagaactttgtctagaccaggcctatatacatttacacagagtgattatatgtgactggtattaagcatactacaatggcatgcgcacaagaggaccgccttatgacggccgccatagattttggcacgacatactcaggatactgcttctcgtttcgacatgatttcgagactgaccctctcaaagtgtcagccaacacgtggaccgcaggcactgcaggtcttgtgtccctaaaaacgcccaccactgttctcctggacggagatggaaaattagtgacgtttggttatgaagcagaagatcgctactcggagcttgcagacgatgacgaacatggcgactattattatttcagacggtttaagatgacacttttcaattcttcatcaagactaactagggataccatgttaaaagacataaccggaggaaaacagatgaaagccatcacggtttttgctcatgccatccggtacttaaaagaccacatgctgaaaaccctggatcagcgtggagccggaatcaaagccagggacatcaactgggtgctgacggttcccgccatctgggacgatcccgcgaaacagttcatgcgtgaagccgcagaggaggcaggtataaatcgagcgcagctgatgatttccctggaacccgaggcagcctcgctgttctgtaaatatctacctatagagaagttacagggcgtagataaaggaatcggcgcattcaaaccgggtagccgatacctcgtcttggatgctggaggtggcacggtcgacatcacagtccatgaggttcagttcaacggaactctgaaggaattggataaggccagtggtggcgcatggggaggtactcgagtcgatgaatccttcaaggaaatgctggaagaaattgtgggagcgggaatgctcgaggagtttgccttgtcacacacagcagactacatagatttgttccgagatttcgagacaaaaaagcgcaatgtgaaagacgacgccccaggaaagatcacaattcgtattccgataagtctgcaagagttgtacgaggaaaggtcgggagaggaaattaaaaagaaaattcgccagacgaaatacaaagatgatctcacttgggtcggcgatcgtctgcgcattaacaagccatgttttgtaaacttgttttctgcagcctgtgatggtatggtggatcacgtaaagaaattgttacgttcgtccaaagtccgaggtacaaataacatcctcatggttgggggtttttcagaatcccccttactacagaaaagaattcgtgatgaatttagtgattgtcgaataattattccacaagaagcagggttagccgtccttaaaggtgccgtcatatttggtcatcaaccagcaaccatcgcggcacgtgtagctagatgcacgtatggtatagaaaccaacacgtcctttgatgctagaaaacatcctcagtcaaagaaaaaagtggtagaaggcaaggagaaatgtaaagaagtgtttgacaggcacgtgtccattggacaagtgttggaagtagacgaagttcaaagtgaaaaaagctactggcctctctattcaaaccaaaccaaagtatcgctaccggtatattcatcctcaatggacaacccggacttcgtggacgaggctggatgtagttatctaggaaagctcacagtggatatcccgcaatacggttccgacaaagaagtgtcgacaaatttcatctttggtggtactgaactaaaagtgcaagctattgtgaaaagcacaggggaagttaccactgccaattttgactttttggaaggagacagttaagacctttcgatatgaattctactaatttttaagacatgtatatcaatatttaaaaatgatgcagcagtcataatgatagtcacagcaaatatgtaaacaacaccgctgattatcaaattacacttatttgtaaataggaaatgtaggatagtgtgtgtaatcttattaatataatacgagtaaaaaca"
## 
## $comp23253_c0_seq1
## [1] "tggccgtgaaaacggccgtttgttattataggttcctgcaagcagactttttacttgctggggtttttctgggtcttcttggggaggagcacagcctggatgttgggcaggacaccaccctgggcgatggtcacgccggacagaagtttgttcaactcctcgtcgttgcggatggccagctgcaaatgacggggaatgattctggtcttcttgttgtcacgggcggcgttgcctgccaattccaagacttcggcggccaagtactccagaacggcggccaggtacacgggggcgccggctcccactctctcggcgtagttccccttcctcagcagacggtggatacgacccacgggaaactgaagtcccgcacgggatgatcggctctttgcctttcccttcacttttcctcctttaccacgtcctgacatcttgtttttactgttgtgcgctgatgaattcaaa"
## 
## $comp23265_c1_seq1
## [1] "cctttgtttggtttaaccagattttaaaaagccctgatttcatttttgaaatcagatgggtgttgtgaacatagatctttctagtctgatctatgacgaatgacctcaacagtttagtcggtgtcatattcaacaaactgaaagactcccagccttgtggatctttgatccagccacactacaaacgaaaacaaacgcgaccattttctccctctatccttttctctcgccatcttttgcctttaagagcaaccacaccgcacgactcgcattctcggtaatgttgttaactgtaatctagaagtatggtcaaagtacagcattcttaagtttgccattctaacgggtgaacaacaaggaccaggattatttccgatcattcttgactcgggaacctgttgtacaactgacgaatgtccgtggttactaagagcctcgtttcgacattctcccgcgcagtagtaggcgtcataccatttgggtgcaatgacgaaatcccaaccgaattctatgaagctaacggttaaaggatatcgacagcaagcctcaaactgattctgctcgtcgcacgtcaaagctgtcgatcgttttcgacgaacgtgggctgtggttgtcgtacgtaaatccaagttaggttcatatccttcgtttattccagtggtgggtggaagaacaattaaattttcattattagcatcgaacgcctccaccaccagccccaagttagtagaaggatccgaagcccacttatgggccaaaccagtaatatcaaaa"
## 
## $comp23747_c0_seq1
## [1] "tcaaaacagattttggagtgtaacgtctttaaaaattactaatacagcaacaatgaaatcattttgccatgaattgcttcacgatttgccagaacagcttctggccatttctattcattgtccactctacatgagatgctgacttgagaagcaccttcagagattgattaatatgttcagaacgaatatcttgtaatatgatcagcaatagcttgtcaccgcctccgtcagccaaagtgtggttggcaatggcggcttcgtacttacaccattgatcgtccaagaaattattggacagcaccaaaatgaattttctgctgacttcaatgctttccagaaagtcatccacaaagattccacccggcaagatatctctctcgtgcaaacaaagcttgtacttgtttctctctaccatctgaacaagttcagacattatccacttcctgtcgttggtgttgtaagcaacaaaaccatcatagaggaattcatcatctgtaaatcttttataccccatgggttttctgtttttgcatgtgtatatataatacttaatgtcccaacgaaactttctcaacagaacaatggtcaaaatcaccaaggacactaatgcaaacgaagcgcatactagaatgacataggggcttattttgtgacattcggacgcaggatcaaagtgtgttatactttttcctttcaagtctgacggggaagcacagatgtattgatgaggatatccaacagtcctattttggttgttttcaacccagagtcggaaccattccagttggcatccacagtccaatggattcaaggacacatcaattcgaaaatcttttttcttccaaaggaaagcaggcagagaagattcattgatactgctcaaacgattgccacgaaaaatcaattcattcaatctagtcaaattttgaacaccgctctttcgaatttctgttattcggttaacactgtagtcaacggacgttagctgtgaaaaatcagtcagtgtagtcatttgatcgatttcgccattaacaatagccaaaactgacagatcctttagaggtgatagcatctctgcaacatcagtgttggatagatcggtgttcattattttcaatgcttttatatttctacattcagaaaagatgtatttgaagcctcctacgcttttttccaccatacgtccgatagagagtgttcggagggaattggatgataatgacctaccatctaaagcgactccatgcaagttatcaatgatcaaagtttgcaaacgattcatattcaaaaaggaatacaaggaaatgtcatgaattgatgtgtgtgaaacattaaaaaattcaagggatttcaggcagtagccctcttgtatgaaatttgttgtttcccgaataccattcactgccaggtgcaattgttgcaagtttgggaaggcggctatacgtttctcattggataaacaaaactcgggaatcttctcaaaagaattgttagtaaaatacagttcttttaaagaaggaactgagctatttggcaatttataccttgagattaggttgcttcctaaatcgattttgtggatattgattaatttagcgaaggatttaaaag"
## 
## $comp24065_c0_seq1
## [1] "gtgaacgtatataaacgaacttcatttactcggctttaacagtggtatcagagcaaagtctgaagtttgtattgagtttcagcatgaaagcgattgccgcttctttccttcctgtatttctattgttcttggccaattcaaatgccgaggaatgcgcatgtgccactaccaacgttcacgtcagatccggtgctggtgtaggtcacggaattctgggaactttaagcacagattcttgcctcgccttcaaaggtcacctgacttctgtcaatggagctcattgggccaacgtagactataacggacaggatggttggatctcatctacctacctcgcattcaaaccatgctcgttatcaggatctcataacagcggcgcaggcacgcattctacttccggctgtcccccgatcgtaagtcgaagtgaatggcatgcgcgtgcgcctaagcatcacattggtcctcttccggcagtgcccggaaacgtatacattcaccatggcgccacgcacggctgtttcacaaaggcagactgcatcaagctggtgcagtcctatcagaattaccatatggacacccacggttggccagatatcggatacagcttcatcattggagaagacggaaatatctatgaggggcggggctggaacactataggggcgcatacatataaccacaattatgatggtctaggattctgcgtcatgggagacttcacctcgcaccaaccaaacgccctagctataaacgcagtgaagagcctgattagctgcggagtaaacagcggaaggataactcataactacgtgttgaaaggtcaccgtgatgtcgggcaaaccagttgtccaggggacaaattctatgcccttatcaagacatggccgcattatcatcattgagggattttcactgaagaccctatgattgtacaatgtaatttataaagcaatcaatgacacatttgctcttcattacttttcatacacag"
## 
## $comp24195_c0_seq1
## [1] "gtaaattctatttcaccgtttccataaaatcggccaatggatcctaaaggaatagatacccacatcaataagctctcccatcttaatttggaaactgatggcggtgcatgtgttagcgaaagtaatagatatcaagaagaagcatatgattcagcgtatttttctgcttctttatctgagtttccttccactgagtccacaattaaaacagaaatcttaccacaagatcattatcccgtaccatccatcatttgctctccacatgtaagtgctcaggccacagaaactgcacaagccacagaaactgcacaaggttctcctcggtcttctcttcaactgcagacttcacgatgtcactttataccctatgttacgacacaagaaagaaactttcagaatatcaaaatttcggatccaaatgttcaaaaaatgatacatgctgacaaagacggcgatacacagctccatatggcgatcatcgaaaaccatgtttctgttgcaatttacataatacggtgtctggccgctgtagatgtcaatcttctgaaccatcaaaataacttacttgaaacacctctctggttggccatttacgaacaacaattagatgttgttgagatgttgattagaagtggcgcagatgttactgctgcagatagaaatggcgatactccgttgcatgttgcctgtaaatatggacgagatgaagcccttgatattcttcttcaaaatacaaaagcaacaactgtcaggcattgcctatctcttccaaattacggtggacaaacatgtctccatttagctgcagacagaatgcatttttctgtcataagacttctgtttagatatggaatggacgtaaatgaaaaagagaaagttcacggaatgacaattttacacaaggctgcaaaattagggaataaggtattgttagaattcattttgaatttacagggattagatttgaacacagaaacttatgctgggtatacccctattttgttagcttactttgaaggtcattttgatatcgttcttttactcaaacaagagggttgcgattttcaagatctgtcttagcaatgtgcaatgttttgcttttcactggaaatattacgtatttctatttgaatggctcggtaggagggaagttctttgggtaacaccgaaagacagagtgaaaagaagtatgtctattttgatatgctgccacttgaattgtaat"
## 
## $comp25000_c0_seq1
## [1] "ttttttttcagttttgtaatctacatttattcttcaacttcactttgagattaccactacaataggcaaccttactaagtctcccaaagttataaaagagagatggtttttaaaatttatttatgataaatggacatgaaaataataaaactcgacacaaacattgacgctgtactattaaaaccaaaagcgatggagttgatgaggtgaaagatgaggataaaaaatgtcttctaagttatatgacagtcatagtctctatatataaacttttacacaacattcaggtagagtcttttgttcagctcccagaattttctcaccatgaacactttaagctgctttctgtgtgcccttctttccaatgagagatttgtgaatatgtggaatgacaccaccaccggcaattgttgctttgattaaagaatccaactcttcatctcctctgatggcaagctgcaagtgacggggtgtgatacgctttaccttcagatctttactggcgtttcctgccaactccaacacttcagctgtcaagtactccagaatagcggcactgtacacggcagctgtggctccaacacgtccatgacttgtggtcctgttcttcaaatgtcgatgaatacgtcctacgggaaactgaagacctgctctggccgaacgagaaactgccttggccttcgcttttccggaatctttacctgctttacctcctgccatctttgctgcctgatgaaatcaatctcaaaccgacgctaacgaaggccgccaaagtatatgccagttcaaggtcacgtgataaaataaaccaatgggtacaccgcaaatgaaaacaaagga"
## 
## $comp25313_c0_seq1
## [1] "atggtaaccctgaaaggcaggttacccacgagttatttgcccctgatccaaaataaaattaagtcgtacgtgtgtcatttactcaaaccgtagaaactgcagtgtgtgcacagggactcgtcacgaattgacctcattaaaatatagaatagacggtgtcaaattttaataagacaaaaagttcgtgacgagcccctgtggccagagctcccatcccctttactagctccttcaacataactgtcagtataagaccctggtacttattatacttggaacttttgctaaactggtcagtatcttcattatatacatgcaatgagaatggatctaaatcatgcattgacatatagagtatccatactaaactacccctatactggcctatagtgaccagcccacctagtgtgacttctggtgaaatattgagcccgaatataaacgataaattttcttcaacacaattactgacgagcagatgtaccgaatacaactatcccataatagctagagttacgataactaatttgattttaaactgagaaggtatttctaaatgaggaaatttgacaaacatctatgattctgtacatgtttctgtttctttcatggaattggtatgttacttgtgtcaactttaactttgatgaatattgtatcttctttgagatatgtctttgtttcgagcacactatgggagataaaaagaggacatccagtggcaacattcatctctgtagttggtctcttgaagctgctacttgttgtgtcaggctggaaagtatcacagacatgtcttctgttgaagtcttgatccaacagcatcagggaaactttctgctggaaaggccatggaagcagggcatcaaactctcctctcatcaccacaaagaacaaggacagatgagtgcctttacccattccatccccattcaggtacactctggcacacatcttgtagccagtgcgacttgtgtaaaatggctggctgtacagggagagggttctcccacttttggcctcctcctttcttctggagtaatctcttatcttccacattaaaatgccatcataactagcagtctccagcacttggaatctcaggtctaactcagcaagcctaatgtcctggatcgccatctgcttctcattactcttcagttgattcctcacctcttgagacacccctgcctgtgaccctccacctccgggccccgctcgctctagctgagttatctgctcctgactgactcgcaagtcctctctcagcacatttaaaacttgctcctgcttttcaaggacttctcgctttggctggtgttcaatcaacctctccaaatttattaacctttctgtcaatgacactaacttttttttcatatcctttgtgatcgatttcactaagggtgtaatttcttcttttaacctttgattttcctgatgcaattcttgaacaattctttgcatttctactgcctctgtcttgcttttctcaatctcagtctgcagagcttgattctgatcgcttgtttgattggaaaatgacataactaacatcagatggtgatctgtcgctgttgtctgatgcttctccacttctttgactacatcaacaaactgacaccctatgcttttgtatccacaagggattgatcgttttgggcaagattgcaggtgactatccatctcacttcgacgcagtattatattttcacacccatttggacagttcagttgatattccaaacactcatggtcaatgtgactctgcatctgacagaagggaacatcccttgagcagtggctgcatacagcaattcgatggctgcactctaatttctgatgactggacagcttattctgaggtattttttcatgacattcaccacattccacgggtttaaactcgcattcctcagcgtgtatcataaggtttctccatattggtgtctctttacacccatgattgtgataggaacagaaaactggaagtaacatcatctctcgacgagtgcacatatctttatatatctcatttttggagaaagactccttacactcctcatccaactgtaggggacaggttgctgtgtcattttctccaaacaatggatcaatacaggactcacagatctgatgtccacactgtagttgcatggcattccttagtactgttccacacacagagcaaatgtatttatccgctactttattgacaaactgtggcaagtctgctgataataagcttgttcccaaagaagccatagaggaatccatgttgagatagcaaatttcagcttacgcggtattcaaaatattttaacaaaatacagagttttatatgcaaatgttttttaaatttacaagaatatttttttaagtcactgacagaagttgctatgtattcaaggttattattatatttcctattttttatcctatcacatctaatattctgtatagcaacagtaaaggaagaaatgatcaatatatcactccaaaaagaatcatgttttatccaatactgtagaaatacagttttttcatatagtgctgataatttacaacccatacacccctggctttgcaatcattttcatttttactgtatgtttctgcattcttaaacacaactcatctgaaataggcctacagtccgtgagccaagggcgtcgcttctaaaatggcgttgtactttactcattcggcgaa"

No comments:

Post a Comment